Vi gir årets julegave til Leger Uten Grenser

14 november 2022

Tromsø nye lokaler august 2020

Årets gave går til Leger Uten Grenser og deres arbeid i Ukraina

Hvert år ønsker Ventistål å glede noen med en gave for å bidra til det gode arbeidet man gjør. I år går gaven til Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon so m redder liv og lindrer nød. I 1999 fikk Leger Uten Grenser Nobels fredspris for sin banebrytende humanitære innsats. 

Vår julegave til denne organisasjonen er øremerket deres arbeid i Ukraina. Krigen i Ukraina fortsetter, og Leger Uten Grenser er til stede for å respondere på den humanitære krisen. Vi gir helsehjelp til mennesker som befinner seg i konfliktfylte områder og til de som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine. Vi donerer medisiner, utstyr og mat til ulike sykehus, og gir opplæring til helsearbeidere. Per november har vi flere enn 700 internasjonale og ukrainske ansatte på bakken i Ukraina.

 

 Ventistål juleannonse 2022 helside