Retningslinjer for personvern og markedsføring

 

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern og markedsføring (”Retningslinjer for Personvern”) beskriver hvordan Ventistål AS, org. nr. 876 859 122, Eyvind Lyches vei 21A, NO-1338 Sandvika, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., (”Ventistål”, ” vi”) samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

 • Retningslinjene for Personvern gjelder fordi Ventistål registrerer kundeopplysninger ifbm levering av varer og tjenester samt service og øvrig kontakt med Ventistål.
 • Vi legger vekt på at du skal kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Våre Retningslinjer for Personvern viser hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Personopplysningsansvarlig

Ventistål er selv personopplysningsansvarlig for behandling våre kunders personopplysninger og vi er ansvarlige for at databehandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

 • Når du åpner en kundekonto må vi samle inn og behandle kreditt- og personopplysninger om deg.
 • Når du tegner abonnement på filter til ditt boligventilasjonsanlegg må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg og opplysninger om ditt boligventilasjonsanlegg.
 • Som abonnent kan du når som helst oppdatere dine personopplysninger ved å logge inn på ”Mine sider”.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene Ventistål samler inn og behandler er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalingsopplysninger
 • Informasjon om boligventilasjonsaggregat
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Informasjon om hvilke av våre varer eller tilbud du har vært interessert i og hvilke av våre arrangementer du har deltatt på

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Ventistål behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler Ventistål dine personopplysninger for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde som leveranser, fakturering og support.
 • Allmenn kundepleie og kundeservice.
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester.
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nettet.
 • Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger.
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgivningen.

Opplysningene kan også utgjøre underlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av varer og tjenester.

6. Ventistål baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

 • Vi behandler dine personopplysninger oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, dvs kunne ta imot bestillinger og utføre leveranser. Med støtte i dette juridiske grunnlaget behandler vi også opplysninger om dine kjøp og din samhandling med Ventistål samt din interesse for våre tilbud og produkter for å kunne gi deg personlige tilbud.
 • En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt for å foreta en begrenset segmentering av kunder f eks på omsetning. Ventistål behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing.
 • I noen tilfeller kan Ventistål ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle regnskapslovens krav.

Sammenstilling av vår personopplysningsbehandling

Formål

Juridisk grunnlag

Kategorier av personopplysninger

Lagringstid

For å levere våre varer og tjenester samt å yte support

Oppfyllelse av avtale om kjøp (salgsvilkår)

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Installert utstyr
 • Kundenummer
 • Betalingsopplysninger
 • Opplysninger om dine kjøp

To år etter siste kontakt med Ventistål, dvs siste kjøpsdato eller dato for siste kontakt med vår kundeservice

For å forsikre oss om at lovens krav etterleves, så som regnskapsloven

Rettslig forpliktelse

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kundenummer
 • Betalingsopplysninger
 • Opplysninger om dine kjøp

Så lenge vi er forpliktet til å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lov

For å markedsføre Ventistål og våre samarbeidspartnere eller konsernselskaps varer og tjenester via post, e-post, telefon og SMS/MMS

Interesseavveiing

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post

To år etter siste kontakt med Ventistål, dvs siste kjøpsdato eller dato for siste kontakt med vår kundeservice

 

7. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

 • Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for ihht Retningslinjer for Personvern. Ventistål kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre Ventistål's rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.
 • Ventistål lagrer opplysninger om kunder i høyst 24 måneder etter siste bestilling eller supporthenvendelse.

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

 • Ventistål kan dele personopplysninger med tredje part, så som til Ventistål's konsernselskaper og leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester. Ventistål kan også dele personopplysninger med bedrifter som leverer tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktige adresseopplysninger.
 • Hvis du søker om en kreditt ved opprettelse av kundekonto kan dine personopplysninger bli videreformidlet til kredittopplysningsvirksomheter.
 • Personopplysninger kan videre komme til å blir videreformidlet av Ventistål hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Ventiståls rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.
 • Ventistål kan dele dine personopplysninger med bedrifter i land utenfor EU/EØS, ifbm registering av produktgarantier og lignende hos de av Ventiståls leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer Ventistål til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å på lovlig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.
 • Ventistål selger ikke personopplysninger til tredje part.

9. Endring av Retningslinjene for Personvern

 • Ventistål har rett til, med rimelig varsel, å endre Retninglinjene for Personvern. Alle kunder vil underrettes ved eventuelle endringer. Hvis du ikke godtar eventuelle endringer har du rett til å si opp avtalen med Ventistål før de endrede Retningslinjene for Personvern trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Ventistål. Kontaktopplysningene finner du sist i dette dokumentet.

10. Beskyttelse av dine personopplysninger

Ventistål legger vekt på at du skal kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om kunder i en database som er beskyttet av tilgangsstyring og brannmur.

11. Dine rettigheter

 • Ventistål er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.
 • Ventistål kommer, på forespørsel fra kunder eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

12. Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene dine

Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutskrift over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles.

En gang i kalenderåret har du også rett til, etter en skriftlig og undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutskrift om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutskriftet få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutskriftet å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.

13. Retting av personopplysninger

På forespørsel fra kunder vil Ventistål, så hurtig som mulig, rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.

14. Sletting av personopplysninger

Kunder har rett til å kreve at personopplysningene slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger Ventistål å ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.

15. Begrensning på behandling av personopplysninger, klagerett

16. Cookies

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi cookies. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies i våre "Retningslinjer for informasjonskapsler/cookies".


-- oOo --

Om du har spørsmål rundt våre Retningslinjer for Personvern, behandlingen av dine person-opplysninger eller om du ønsker om et registerutskrift er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vår kontaktinformasjon er;

Ventistål AS
Eyvind Lyches vei 21A
NO-1338 Sandvika
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.